درباره ما

به وسیله پت ها

مجله اینترنتی پت ها با مشارکت افراد زیادی ساخته شده است. کسانی که زندگی خود را وقف حیوانات کرده و تنها هدف آن ها ایجاد ساختاری برای حفاظت و حمایت از این موجودات است. امید داریم که با مشارکت شما دوستان، بتوانیم به این هدف دست پیدا کنیم.

تماس با ما